Vrijednosti

Iskušajte i testirajte svoju novu elektranu u realnim uvjetima prije nego što utrošite sredstva da ju izgradite!

       Strategija

Uskladite taktiku pristupa tržištu sa strategijom poslovanja!

       Profit

Koristite svoja postojeća energetska i procesna postrojenja najučinkovitije te povećajte svoj profit!

       Ekonomičnost

Nemojte raditi skupe eksperimente sa svojim poslovanjem.

Lega d.o.o.

 

Nad lipom 13

HR-10 000 Zagreb

Hrvatska

 

Tel./Fax. +385 1 3771-316

e-mail: lega@lega.hr

OIB: 52309798428

IBAN: HR3724020061100076168

 
Direktor:

 

Gordana Medarac, prof.

e-mail: gmedarac@lega.hr

GSM: +385 98 470 590

 
Prokuristi:

 

mr. sc. Ivan Medarac, dipl. ing.

e-mail: imedarac@lega.hr

GSM: +385 98 229 928