Vrijednosti

Iskušajte i testirajte svoju novu elektranu u realnim uvjetima prije nego što utrošite sredstva da ju izgradite!

       Strategija

Uskladite taktiku pristupa tržištu sa strategijom poslovanja!

       Profit

Koristite svoja postojeća energetska i procesna postrojenja najučinkovitije te povećajte svoj profit!

       Ekonomičnost

Nemojte raditi skupe eksperimente sa svojim poslovanjem.

Budite slobodni i samouvjereni!
Iskušajte i testirajte svoju novu elektranu u realnim uvjetima prije nego što utrošite sredstva da ju izgradite!

 

U svrhu testiranja novih postrojenja koja su tek u fazi razvoja, mi koristimo matematičke modele na kojima testiramo buduće postrojenje u očekivanim i akcidentnim radnim uvjetima. Ovi modeli mogu se doraditi i za svrhu evaluacije ponuda na natječajima gdje očekivani dugoročni poslovni rezultat postaje jedan od glavnih parametara pri donošenju odluke o dobavljaču koji će pobijediti na natječaju.

 

Model kogeneracije na biomasu s parnom turbinom

 

Naš model kogeneracije na biomasu s parnom turbinom predstavlja standardnu kogeneraciju na biomasu s jednim ili dva kotla (parametri kotlova i pare se mogu prilagođavati, mogu se miješati različite vrste goriva), jedne kondenzacijske parne turbine s reguliranim oduzimanjem (koja može predstavljati i turbinu bez oduzimanja) i kondenzatorom.

 

Toplinska energija se proizvodi na do tri energetske razine (visoko, srednje i niskotlačna para), a električna energija može se prodavati i kupovati od elektroenergetskog sustava, dok postrojenje, ako je to potrebno, može raditi i otočno za potrebe kupca, odvojeno od električne mreže. Model izračunava tehničke parametre postrojenja za zadovoljavanje potreba tržišta (VT, ST i NT para i električna energija) i predviđa očekivani prihod, trošak te profit postrojenja.

Radni uvjeti mogu se optimirati kako bi se postigla maksimalna energetska učinkovitost ili maksimalni profit postrojenja.

Ponosni smo na činjenicu da se ovaj matematički model koristio i u Europskoj komisiji za potrebe izračunavanja parametara rada tipične kogeneracije na biomasu u parnom Rankinovom ciklusu.

 

Model ORC kogeneracije na biomasu

 

Naš model ORC kogeneracije na biomasu predstavlja kogeneraciju na biomasu koja koristi organski Rankinov ciklus s jednim vrelouljnim generatorom topline, izmjenjivačima topline za isparavanje organskog medija i jedne turbine.

 

Toplinska energija proizvodi se na jednoj energetskoj razini, električna energija može se i prodavati i kupovati od elektroenergetskog sustava, a postrojenje može raditi i otočno za potrebe kupca, odvojeno od električne mreže. Model izračunava tehničke parametre postrojenja za zadovoljavanje potreba tržišta (toplinska i električna energija) i predviđa očekivani prihod, trošak te profit postrojenja.

Radni uvjeti mogu se optimirati kako bi se postigla maksimalna energetska učinkovitost ili maksimalni profit postrojenja.

 

Model kogeneracije na bioplin

 

Naš model kogeneracije na bioplin predstavlja standardnu kogeneraciju na bioplin s fermentorom, spremnikom bioplina, jednim ili dva plinska motora i izmjenjivačima topline.

 

Toplinska energija proizvodi se za potrebe elektrane i glavnog kupca, a može se prodavati i drugim kupcima dok se električna energija može i prodavati i kupovati od elektroenergetskog sustava, a postrojenje može raditi i otočno za potrebe kupca, odvojeno od električne mreže. Model izračunava tehničke parametre postrojenja za zadovoljavanje potreba tržišta (toplinska i električna energija), tehničke parametre ulaza biomase i izlaza otpada (vrsta i količina) i predviđa očekivani prihod, trošak te profit postrojenja.

Radni uvjeti mogu se optimirati kako bi se postigla maksimalna energetska učinkovitost ili maksimalni profit postrojenja.

 

Model hidroelektrana malih i srednjih snaga

 

Naš model hidroelektrana malih i srednjih snaga omogućuje pravilan izbor tipa vodne turbine i priključenog električnog generatora za zadane polazne uvjete raspoloživog visinskog pada, i količine vode.

Model izračunava snagu hidroelektrane, raspoloživu električnu energiju za prodaju u elektroenergetski sustav, te ostale tehničke parametre na ulazu i izlazu iz postrojenja a predviđa i očekivani prihod, trošak te profit postrojenja.

Radni uvjeti mogu se optimirati kako bi se postigla maksimalna energetska učinkovitost ili maksimalni profit postrojenja.

 

Model konfiguracije nove pumaonice

 

Za potrebe potpune rekonstrukcije postojeće pumpaonice izmjenom svih pumpnih agregata izrađen je model koji je omogućio usporedbu troškova rada nekoliko varijanti konfiguracije pumpaonice, koje su značile ugradnju pumpnih agregata različitih ponuditelja. Sve varijante su optimirane za minimalne troškove rada pod istim uvjetima i kompatarivnom analizom došlo se do najpovoljnije varijante.

 

Pumpaonica je izgrađena prema rezultatima izračuna pomoću modela i u praksi je ostvarila godišnju uštedu u troškovima rada u visini troškova nabavke jednog pumpnog agregata.

 

Rješenja po mjeri

 

Isto tako, postoji i mogućnost izrade rješenja po mjeri za procesnu i energetsku industriju poput npr. nove industrijske kogeneracije koja će zadovoljiti potrebe buduće rafinerije nafte. U svrhu pripreme ove studije razvijena su dva modela, tehnološki model cijele rafinerije i energetski model industrijske kogeneracije.

 

Ulazni parametri za simulacijski tehnološki model bili su tehnološki parametri svakog od tehnoloških postrojenja i dugoročni poslovni plan tvrtke. Izlaz tehnološkog modela su bili očekivani kapaciteti svake od tehnoloških jedinica kako bi se na najprofitabilniji način zadovoljile potrebe tržišta, kapaciteti produktovoda i izračun energetskih potreba svake od tehnoloških jedinica te cijele rafinerije.

 

 

 

 

 

Energetske potrebe bile su ulazni parametar u optimizacijski energetski model koji je bio korišten kako bi se identificirala najprikladnija konfiguracija industrijske kogeneracije za buduću rafineriju.